از قالب جدید سایت راضی هستید؟
(33.84%) 88
بله
(41.53%) 108
خیر
(5.769%) 15
قالب قبلی بهتر بود
(10.76%) 28
این قالب دیر باز می شود
(8.076%) 21
سرعت باز شدن سایت عالی شد

تعداد شرکت کنندگان : 260